افت تحصیلی

افت تحصیلی یکی از معضلات آموزش و پرورش به شمار می رود که باعث هدررفتن سرمایه انسانی و مالی می شود . تعطیلات زیاد باعث فراموشی آموخته ها می شود و همچنین به علت اینکه کتابهای درسی دارای حجم زیاد بوده و زمان ما محدود و با تعطیلات رسمی و غیر رسمی زمان کمتر می […]

بهنجاري به صورت فرآيند

ديدگاه چهارم روي اين نكته تأكيد مي كند كه رفتار بهنجار محصول نهايي سيستم هاي متعامل است. بر اساس اين تعريف، تغييرات زماني براي تكميل بهنجاري ضرورت اساسي دارد. به عبارت ديگر، ديدگاه بهنجاري به صورت فرآيند، به جاي اين كه تعريف مقطعي باشد، روي تغييرات يا فرآيندها تاٌكيد مي كند. پژوهش گران معتقدند كه […]

اضطراب و افسردگي به عنوان مهم ترين مؤلفه هاي بهداشت رواني

مشكلات رواني از آغاز پيدايش آدمي همواره وجود داشته و پايگاه سازشي اغلب افراد در برابر مشكلات وكمبودهاي زندگي كم و بيش از درون متزلزل مي شود. فقدان بهداشت رواني يا سلامت روان خطري است كه كمتر كسي از آن مصون مي ماند. زماني فرا مي رسد كه انسان بنا به ظرفيت سازش پذيري خود، […]

مشارکت اجتماعی

الف) مفهوم لغوی مشارکت واژه مشارکت يك كلمه‌ي عربی و بر وزن مفاعله است. مشارکت در فرهنگ معین به معنای شرکت دادن، انبازی کردن و همین طور به معنای تعیین سود یا زیان دو یا چند تن که با سرمایه ی‌‌های معین در زمان های مشخص به بازرگانی پرداخته‌اند آمده است .دهخدا نیز در لغت […]

مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)

هدسون براي بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان سه شاخص ارائه نموده است. این شاخص ها عبارتند از: سطح متوسط رضایت شغلی در گروه کاري، رفتار شهروندي سازمانی و رقابت شدید ناسالم در میان همکاران.   مدل هاي دیگر سرمایه اجتماعی پارك معتقد است که اعتماد از طریق فرصت- انگیزه و توانایی، ترکیب دانش در یک […]

سرمایه اجتماعی از دیدگاه نان لین

لین با طرح نظریه منابع اجتماعی(1982) مشخصاً این مسئله را مطرح کرده است که دست یابی به منابع اجتماعی و استفاده از آنها ( منابع نهفته در شبکه هاي اجتماعی) می تواند به موقعیت هاي اجتماعی _ اقتصادي بهتري منجر شود. بر همین اساس لین در سال هاي اخیر ( 1998 ) مفهوم سرمایه اجتماعی […]

روايي پرسشنامه خلاقيت دبيران

جهت تعيين روايي پرسشنامه خلاقيت دبيران، نظرات تعدادي از اساتيد دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز و همچنين دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد دانشكده در خصوص روايي محتوايي پرسشنامه جمع آوري شد و بعد از انجام اصلاحات لازم و خواسته شده روايي پرسشنامه مورد تائيد استاد راهنما و اساتيد مشاور قرار گرفت. همچنين جهت تعيين روايي […]