— (415)

2718435292735آ آ 1889760-575310 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 00 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 2341245-19621500 دانشگاه علامه محدث نوري (ره) غير دولتی ـ غير انتفاعی دانشکده علوم اقتصاد و اداري…

— (414)

باسمه تعالی تعهد نامه اصالت پایان نامه اینجانب ………………………… فرزند …………….. دانشجوی رشته ………………………. مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری (ره) بدینوسیله اصالت کلیه مطالب و مندرجات موجود در…

— (413)

2256155-22860000 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد حسابداري عنوان : بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش…

— (412)

2256155-22860000 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد حسابداري عنوان : بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش…

— (411)

2165985-21336000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات ساوه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته : حسابداری عنوان: ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی…

— (410)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده تحصیلات تکمیلی- گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :حسابداری عنوان ارزش گذاري رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه…

— (409)

موسسه آموزش عالی رجاء دانشکده حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر…

— (408)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری واحد دامغان منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور…

— (407)

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی شیمی تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید به وسیلهی محمدرضا شکوه صارمی استاد راهنما دکتر نصیر مهران بد 147510551498500شهریور 1391…

— (406)

1-1- اهميت موضوع در عصر حاضر پيشرفت فن‌آوري در تمام زمينه‌هاي صنعتي و گسترش كاربرد وسيع وسايل و ماشين‌آلات و تجهيزات مختلف را به همراه داشته و‌اين رشد سريع سبب…